Supervize

Supervize je prostředek profesního růstu. Pomáhá prohloubit sebereflexi a porozumění, nabízí nové úhly pohledu a objevování "slepých skvrn", u skupin a týmů kultivuje komunikaci. Je prevencí vyhoření.

Dávám přednost poskytování supervize psychologům a psychoterapeutům, ale mám zkušenosti v dalších oblastech - školství, sociální oblast atd.

Jsem supervizor v Českém institutu pro integrativní supervizi.  Zachovávám mlčenlivost a pracuji pod pravidelnou supervizí supervize.

Skupinová supervize

Je vhodná pro skupinu profesionálů, kteří nejsou součástí jednoho týmu, ale chtějí se scházet a supervidovat své případy a učit se od sebe navzájem.

Nabízím prostor pro skupiny do 8 osob nebo za vámi mohu přijet. 

Supervize týmů

Supervize týmu nabízí prostor pro zkoumání vztahů a ošetření citlivých témat.

Supervize případů týmu umožní zastavit se a přemýšlet, jak běží péče o klienty služby.

To, jak fungují vztahy v týmu, se často  zrcadlí i v péči o cílovou skupinu služby, proto je možné mít týmovou i případovou supervizi dle potřeby.

Nabízím prostor pro týmy do 8 osob nebo za vámi mohu přijet.