Jsem psycholožka a psychoterapeutka a nejčastěji pracuji s dospělými s úzkostně depresivní problematikou. Nejvíce praxe mám v pomoci závislým na látkách i činnostech a jejich rodinám - partnerům, partnerkám a i dospělým dětem z rodin závislých při obtížích v budování jejich vlastní rodiny. Zkušenost mám také s problematikou ohrožených dětí a dospívajících a tématem chronické bolesti.


Vzdělání

  • Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie
  • Přírodovědecká fakulta UK, obor antropologie


Odborná kvalifikace

Členství v profesních organizacích

Členstvím se hlásím k profesním pravidlům a dodržování etických kodexů organizací.

Publikace