Jsem psycholožka a psychoterapeutka a nejčastěji pracuji s dospělými s úzkostně depresivní problematikou. Nejvíce praxe mám v pomoci závislým na látkách i činnostech a jejich rodinám - partnerům, partnerkám a i dospělým dětem z rodin závislých při obtížích v budování jejich vlastní rodiny. Zkušenost mám také s problematikou ohrožených dětí a dospívajících a tématem chronické bolesti.


Vzdělání

  • Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie
  • Přírodovědecká fakulta UK, obor antropologie


Odborná kvalifikace

Lektorská činnost
  • Výcvik Integrované rodinné terapie 2017-2023 a 2021 -
  • Výcvik SUR K5 2017-2023 a SUR 2023 -
  • Výcvik Odyssea KBT 16 2023 - a KBT 18 2024 -

Členství v profesních organizacích

Členstvím se hlásím k profesním pravidlům a dodržování etických kodexů organizací.

Publikace