Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdo jsem?

Jsem psycholožka a psychoterapeutka a nejčastěji pracuji s dospělými s úzkostně depresivní problematikou. Nejvíce praxe mám v pomoci závislým a jejich rodinným příslušníkům - partnerům, partnerkám a i dospělým dětem z rodin závislých při obtížích v budování jejich vlastní rodiny. Zkušenost mám také s problematikou ohrožených dětí a dospívajících a tématem chronické bolesti.

Vzdělání

  • Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie
  • Přírodovědecká fakulta UK, obor antropologie

Odborná kvalifikace

  • Výcvik v Kognitivně behaviorální terapii Odyssea Praha
  • Výcvik v rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha
  • Výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka PCA Brno
Všechny výcviky jsem řádně dokončila včetně supervizní části a pracuji pod pravidelnou supervizí.

Členství v profesních organizacích

  • ČPtS ČLS JEP - Česká psychoterapeutická společnost
  • ČAP - Česká asociace pro psychoterapii
  • SOFT – Společnost pro rodinnou terapii
  • ČSKBT - Česká společnost pro KBT

Ceník a podmínky